บุหรีไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย

บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในประเทศไทย เนื่องจากเป็นทางเลือกใหม่ของคนที่ต้องการเลิกบุหรี่หรือลดปริมาณการสูบบุหรี่ อย่างไรก็ตาม บุหรี่ไฟฟ้ายังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขไทย ดังนั้น จึงไม่สามารถจำหน่ายได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

กฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย

ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้า หรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2557 ผู้ใดนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับเป็นเงิน 5 เท่าของราคาสินค้า หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ริบบุหรี่ไฟฟ้า รวมทั้งสิ่งที่ใช้บรรจุและพาหนะใดๆ ที่ใช้ในการบรรทุกสินค้าบุหรี่ไฟฟ้านั้นด้วย

นอกจากนี้ บุหรี่ไฟฟ้ายังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ห้ามขายหรือให้บริการโดยมีค่าตอบแทน รวมถึงการซื้อมาเพื่อขายต่อ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 3) ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 600,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สถานการณ์บุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย

บุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในประเทศไทย โดยข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ และผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับบริโภค พ.ศ. 2566 พบว่า มีผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าในไทยประมาณ 1.1 ล้านคน โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงาน

การจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์หรือร้านขายอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งอาจทำให้ผู้บริโภคได้รับบุหรี่ไฟฟ้าที่มีคุณภาพต่ำหรือปลอมแปลงได้

ผลกระทบของบุหรี่ไฟฟ้าต่อสุขภาพ

บุหรี่ไฟฟ้ามีสารนิโคติน ซึ่งเป็นสารเสพติดที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ เช่น เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง และโรคอื่นๆ นอกจากนี้ บุหรี่ไฟฟ้ายังมีสารเคมีอื่นๆ ที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ เช่น สารฟอร์มาลดีไฮด์ สารอะโครลีน และสารเบนซีน

คำแนะนำสำหรับการใช้บุหรี่ไฟฟ้า

หากต้องการใช้บุหรี่ไฟฟ้า ควรใช้อย่างระมัดระวังและควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ เนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้ามีสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้

นอกจากนี้ ควรเลือกซื้อบุหรี่ไฟฟ้าจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และตรวจสอบฉลากสินค้าให้แน่ใจว่ามีความปลอดภัยก่อนใช้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *