บุหรี่ไฟฟ้า: ภัยร้ายคุกคามเยาวชน

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีการระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนอย่างหนัก โดยมีข้อมูลจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พบว่า ในปี พ.ศ. 2565 วัยรุ่นอายุ 10-19 ปี เคยลองสูบบุหรี่ไฟฟ้า 5.3% และสูบบ่อยๆ 2.9% ที่น่าตกใจคือ 30% ของวัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นประจำเป็นผู้หญิง

Continue reading

บุหรี่ไฟฟ้า ทางเลือกใหม่ของคนอยากเลิกบุหรี่

บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นทางเลือกให...

Continue reading

บุหรี่ไฟฟ้ากับการเลิกบุหรี่: ทางเลือกที่อันตราย

บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการสูบไอระเหยของสารละลายที่มีนิโคตินหรือสารอื่นๆ ได้รับควา...

Continue reading