บุหรี่ไฟฟ้ากับเยาวชน: อันตรายที่มองไม่เห็น

บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการสูบไอระเหยของสารละลายที่มีนิโคตินหรือสารอื่นๆ ได้รับควา...

Continue reading

บุหรี่ไฟฟ้า: การเปลี่ยนแปลงแบบยุคใหม่ในการสูบบุหรี่

บุหรี่ไฟฟ้าได้กลายเป็นอุปกรณ์ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในยุคนี้ แม้ว่าการสูบบุหรี่โดยทั่ว...

Continue reading